Editura Nemira - Carti online

Cauta pe site

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul promoţiei este S.C. Nemira Publishing House S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Str. Iani Buzoiani nr. 14, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/528/19.01.2009, Cod de înregistrare fiscală RO 24966411, telefon: 0372.11.86.85, cont. RO80BREL0002000909580100, reprezentată prin ANA-MARIA NICOLAU, în calitate de director general
 

Art. 2. Drept de participare

La această promoție pot participa persoane fizice, având vârsta de cel puțin 18 ani la data desfășurării campaniei; pentru persoanele sub această vârstă este necesar acordul scris al părinților.
 

Art. 3. Procedura de participare la promoţie

Voucherul cu reducere suplimentară de 20% este utilizabil o singură dată per utilizator unic, în perioadă comunicată de valabilitate. Reducerea este oferită prin introducerea codului comunicat pe voucher în câmpul Coduri pentru discount de pe nemira.ro.

Voucherul  cu reducerea suplimentară de 20% se aplică pentru toate cărțile din portofoliul Nemira, cu excepţia cărţilor cu preţ fix.

Codul de reducere suplimentară poate fi folosit exclusiv în momentul plasării comenzii, acesta nu poate fi folosit pentru a reduce valoarea comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Reducerea suplimentară de 20% se aplică la preţul deja redus comunicat pe site.

Promoția se va desfășura conform informatiilor primite pe banner, prin newsletter şi, de asemenea, prezentate pe website-ul www.nemira.ro si Facebook.  Promoţia are o perioadă limitată de valabilitate asa cum va fi comunicată pe site.

Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.
 

Art. 4. Condiţii de validitate

Pentru ca o achiziție, pentru care se foloseşte  codul pentru reducerea suplimentară, să fie considerată validă, aceasta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

a) Participanții să îndeplinească drepturile de participare de la art. 2 și art. 3;

b) Participanții să se înregistreze valid și să plaseze comenzile în perioada în care promoţia este activă.
 

Art. 5. Protecția datelor personale

Prin participarea la această promoție, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participarea la promoție implică acceptul participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Nemira în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea companiei noastre. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.

 La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa sediului de lucru al Nemira Publishing House, organizatorul se obliga:

- să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

- să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

- să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 
 

Art. 6. Prevederi generale

ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI

În orice moment, în cazul în care Organizatorul decide, prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate încetată.

De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei. Acest lucru va fi făcut public. Oricare dintre acțiunile mai sus menționate va fi adusă la cunoștință publicului prin publicarea pe website-ul www.nemira.ro.

Prin înscrierea la prezenta promoție, participanții sunt de acord ca numele, adresa de e-mail si numarul de telefon indicat să fie folosite pentru comunicări ulterioare despre ofertele speciale ale nemira.ro și pentru newsletterul nemira.ro.

Back to top