Tombolă concurs Aniversare Nemira 32

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

Societatea Nemira Publishing House S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Str. Iani Buzoiani nr. 14, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/528/19.01.2009, Cod de înregistrare fiscală RO 24966411, telefon: 0372.11.86.85, reprezentată prin ANA-MARIA ANDRONE, în calitate de Administrator, denumită în continuare editura Nemira sau Organizatorul.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

 

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfășura în perioada 13-31 iulie 2023 și presupune includerea automată a tuturor clienților care se abonează la newsletterul Nemira, în perioada 13-31 iulie 2023, pe site-ul www.nemira.ro, dar și care au fost abonați înainte de această perioadă. Participanții trebuie să urmărească și pagina de Instagram a editurii Nemira, pe lângă abonarea la newsletter.

Orice înscriere efectuată după data de 31 iulie 2023 ora 23.59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Fiecare client Nemira care se abonează la newsletter-ul din site-ul www.nemira.ro în perioada 13-31 iulie 2023, ora 23.59, dar și care era abonat deja, este înscris automat la tombola cu premii. Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în tombolă. Participantii răspund de corectitudinea datelor introduse în formularul de abonare. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, editura Nemira garantează participanților la tombolă:

a)       Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b)         Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c)         Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d)         Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e)         Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;

f)          Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g)         Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h)         Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail office@nemira.ro.

 

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Clienții Nemira vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul nemira.ro, pagina de Facebook a Editurii Nemira, grupurile de Facebook ale editurii Nemira și Instagram Editura Nemira.

Înscrierea la Tombolă se face automat, prin abonarea la newsletter pe nemira.ro, în perioada 13-31 iulie 2023, ora 23.59, dar și urmărirea contului Editurii Nemira de pe Instagram. Va fi desemnat un singur câștigător.  Acesta va fi tras la sorți prin aplicația Comment Picker și va fi anunțat pe mail și pe conturile de social media ale editurii Nemira cel mai târziu pe data de 7 august 2023.

 

Secțiunea 6. Premiul tombolei

 1. 1 x Shino nu își poate spune numele
 2. 1 x Mierea leului
 3. 1 x Pântecul
 4. 1 x Stai jos sau cazi
 5. 1 x August
 6. 1 x O vară italiană
 7. 1 x Te-am iubit deja în visul meu
 8. 1 x Gânduri de pe o planetă nervoasă
 9. 1 x Evvie Drake o ia de la capăt
 10. 1 x Vara în care am spus doar da
 11. 1 x Vraja lumii
 12. 1 x S-a întâmplat într-o vară
 13. 1 x Corabia îngropată
 14. 1 x French kissing în New York
 15. 1 x Proiectul Hail Mary paperback
 16. 1 x Fiica doctorului Moreau
 17. 1 x Mexican Gothic
 18. 1 x Enigmă la mansardă
 19. 1 x E greu să fii zeu
 20. 1 x Scânteie în beznă
 21. 1 x Iernile sufletului
 22. 1 x Secretul fotografei franceze
 23. 1 x Născut în afara legii
 24. 1 x Friends, iubiri și marele lucru teribil
 25. 1 x Lumii îi spuneau pădure
 26. 1 x Lecții de chimie
 27. 1 x Hotelul Portofino
 28. 1 x Nimic nu e imposibil
 29. 1 x Cu ultima suflare
 30. 1 x Fiica de la Auschwitz
 31. 1 x Leii Siciliei
 32. 1 x Povestea lui Casey Han

 

Valoarea bruta a premiului este 1,739 lei. Din aceasta suma se retine un impozit de 114 lei care va fi platit de organizator catre bugetul de stat, conform reglementarilor legale in vigoare, rezultand o valoare neta a premiului 1625 lei.

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

 

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului

Va fi desemnat un singur câștigător.  Acesta va fi tras la sorți prin aplicația Comment Picker și va fi anunțat pe mail cel mai târziu pe data de 7 august 2023.

Pentru a fi validat acesta trebuie să răspundă la toate cerințele tombolei (follow paginii Nemira de pe Instagram sau Facebook, comentariu cu TAG către un prieten, și abonare la newsletter).

 

Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștință rezultatul cel mai târziu la data de 7 august 2023, după tragerea la sorți, astfel : va fi contactat prin intermediul datelor de contact completate în formularul de abonare. Prin participarea la tombola, participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga premiul concursului, identitatea câştigătorului şi câştigurile acordate să fie făcute publice şi/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales prin același mecanism.

În cazul în care câștigătorul se dezabonează de la newsletter până la data de 31 iulie 2023, premiul va fi acordat  altui participant, ales prin același mecanism.

Pentru primirea premiului, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie după buletin sau carte de identitate.

Premiul va fi trimis după data de 7 august 2023, prin curier.

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 31 iulie 2023, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră , de natură a face imposibilă derularea.

Secțiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe nemira.ro. Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook Nemira.

Secțiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente de la sediul Organizatorului.

 

Încheiat și semnat astăzi, 12 iulie 2023.

 

Nemira Publishing House SRL

 

Ana-Maria Androne

Administrator