REGULAMENT OFICIAL CAMPANIA Hai, citeste!

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


1.a. Unicul Organizator al prezentei campanii este societatea comerciala SC NEMIRA PUBLISHING HOUSE SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Iani Buzoiani nr. 14, sector 1, inregistratala Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/528/19.01.2009, cod de inregistrare fiscala RO 24966411. Organizatorul va derulacampania pe baza prezentului regulament, intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Legea nr. 650/07.12.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000, republicata care este obligatoriu pentru toti participantii. SC NEMIRA PUBLISHING HOUSE SRL este inscrisa ca operator in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu nr. 9415.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de web www.nemira.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul nemira.ro.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, avand varsta de 18 ani impliniti la data inscrierii in concurs, mai putin angajatii societatii Nemira Publishing House SRL.

Prin inscrierea si participarea la campania vizata de prezentul Regulament se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament si, de asemenea, fiecare participant confirma ca se va conforma si va respecta intocmai prevederile prezentului Regulament.

3. PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura in perioada 19-24 aprilie 2017, pe canalele online ale editurii Nemira.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

Fiecare participant va trebui sa posteze public un video cu el citind din cartea preferata de la Nemira si sa  dea tag unui prieten folosind hashtag-urile #Nemira #HaiCiteste #ZiuaCartii pâna pe 23 aprilie, ora 23.00.


5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Vor fi desemnati 10 câstigatori prin tragere la sorti si anuntati pe FB si pe site cel mai tarziu pe data de 25 aprilie 2017.


6. PREMII

a. Fiecare castigator va primi 2 seturi de carti, unul pentru el, celalalt pentru prietenul tagat.

b. Valoarea fiecarui set de carti este de 64,99 lei (inclusiv TVA).

Valoarea totala bruta a premiilor (20 seturi de carti) este de 1299,8 lei (inclusiv TVA).

c. Premiile nu se acorda in bani.

7. INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate pe www.nemira.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.


8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


9. DISPOZITII FINALE

Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul nemira.ro cu cel putin zece zile inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.
Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe adresa Organizatorului, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.


10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.


11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.